top of page

Herlev, København

 

Om OCD

Obsessive Compulsive Disorder

 

Af Jesper D. Christensen

 

 

Dette afsnit er baseret på min egen erfaring med OCD og angst. Hvis du oplever beskrivelsen eller dele af beskrivelsen mere nærværende end hvad du tidligere har fået forklaret eller har kunne læse dig frem til, så bør du overveje at kontakte mig.

 

 

Tvangstanker efterfulgt af tvangshandlinger eller ritualer. Det kan være forbundet med fysiske handlinger, som f.eks. håndvask, komfurtjek og det med at tjekke om døren er låst gentagne gange. Det er dog ikke altid tilfældet, at der kun er tale om fysiske handlinger eller ritualer, hvilket du nok har hørt mest om. Den indre OCD er mere skjult og man er derfor ikke altid klar over at lide under OCD fordi man udelukkende kæmper med tvangstanker, angst og tvangshandlinger i tankerne - altså psykisk.
Dette er noget jeg har erfaring med og noget som jeg kan hjælpe dig med, på samme vilkår som med de fysiske tvangshandlinger og ritualer.

 

Tvangshandlinger er handlinger den OCD-ramte ofte laver i sine tanker - altså en bestemt måde at tænke på eller søge sikkerhed på - lige efter man har haft tvangstanker og angst. OCD er en vanedannende lidelse som skaber en afhængighed ved at man tænker eller gør ting på nogle bestemte måder. Angsten og irritationen forbundet med dette forværres over tid, hvis ikke man ændrer adfærd. Folk med OCD forsøger ofte at neutralisere ubehagelige tanker og følelser for igen at kunne finde ro. Dette gentager sig.

 

OCD-ramte som udfører fysiske tvangshandlinger som håndvask, tjekke-handlinger, mærke-efter-handlinger, osv., får også tvangstanker og angst - før de laver tvangshandlinger - på samme måde som personer der kæmper udelukkende psykisk. Mekanismerne/principperne som sker i hjernen går altså igen hos de forskellige OCD-ramte. Dog opleves det meget forskelligt.

 

De problemer folk oplever i kombination med OCD kan være af mange forskellige karakterer. Nogen får en slags billeder frem i hovedet som giver dem angst og andre har tanker om at frygtelige ting vil ske, blot fordi de tænker på det.
Hvis vi kunne sætte en konkret beskrivelse på problemerne og udelukkende forholde os til det, så ville der være klarhed ret hurtigt og problemerne kunne løses som reelle problemer - altså noget man kan sætte direkte ord på og som er rationelt at forholde sig til. Ved OCD forholder det sig anderledes, da det er mekanismer i hjernen og de såkaldte snyde-følelser der skaber et selvbedrag.

 

Kort fortalt har OCD´en nogle mekanismer der bliver koblet sammen med de "problemer", som den lidende måtte synes at have. Når man ikke er oplyst tilstrækkeligt omkring OCD, så lever man i troen på at der er virkelige problemer. Angsten der opstår efter en tvangstanke kan nemlig være så intens, at man opfatter tankerne som værende absolut problematiske. Herefter føler man sig nødsaget til at modarbejde denne ubehagelige situation, ved at oparbejde en slags modpol (tvangshandling) Dette kan sjældent gøres på få sekunder, da angsten gør personen ude af stand til at føre denne sikkerhedstilstand ind i tankespindet med succes. Derfor må det tage den tid det tager for at få det gennemført. Alt efter den følelsesmæssige tilstand kan det tage fra under et minut til flere timer, at få gennemført ritualet med en tilfredsstillende følelse eller måske et afsluttende kick - altså en følelse af velvære. Denne behagelige følelse som opstår efter tvangshandlingen er meget afgørende for at man tør stole på sig selv. 


Det er dog vigtigt at nævne, at ikke alle OCD-ramte oplever dette kick af velvære. Nogen bevæger sig kun i tvangstankerne og angsten, men laver begrænsede tvangshandlinger i den forbindelse. De kører dog stadig i ring med deres tanker som f.eks. kunne dreje sig om angst for at gå over en vej, være blandt mange mennesker, tanker om ikke at kunne sove, osv.
 

Det omtalte kick kan sammenlignes lidt med at tage et lille fix med et narkotikum der virker kortvarigt. Der frigøres bla. dopamin og muligvis endorfiner som giver personen den tilfredsstillende følelse efter en vellykket tvangshandling.

Uden at skulle sammeligne en narkoman med en OCD-ramt, er jeg overbevist om at afhængigheden af dette kick er afgørende for at man vender tilbage til dette som en slags løsning, når tankerne bliver besværlige. Man jager simpelthen sit fix lige så snart problemerne og angsten trænger sig på igen. Dette gentager sig i ring og intensiteten af angsten bliver forstærket over tid.

 

Tics kan i nogle tilfælde forekomme hos folk med OCD. Denne form for tvangshandling dyrkes som en slags kontrol, når man f.eks er stresset, irritabel, nervøs eller ikke har kontrol over tankerne. Eksempler kan være grimasser med ansigtet eller øjnene, bevægelse med skuldre eller nakke, mindre bevægelser med arme og ben, eller blot gøres et forsøg på at fremkalde en slags indre følelse af kropslig velvære.

At bryde med denne ring af gentagelser er sjældent noget den lidende selv er i stand til at gøre. Derfor er det min opgave at coache personen gentagende gange, før en afvænning af sikkerhedsadfærden (tvangshandlingerne) bliver en realitet og vanetænkningen brudt. Der vil undervejs typisk falde en masse spørgsmål fra personen, fordi det kan virke uoverskueligt at holde styr på sine principper og rækkefølger, samtidig med at der er angst og tanker som kredser i hovedet.


Du er sikkert stødt ind i ordet eksponering, som kort fortalt betyder at du skal udsættes gentagne gange, for det som giver dig angst. Du har sikkert også hørt om kognitiv adfærdsterapi, som i denne sammenhæng går ud på at træne dig til IKKE at handle (tvangshandle) når du får angst ved f.eks. eksponering. Du skal lære at ignorere angsten indtil den aftager af sig selv. Denne øvelse gør at man over tid bliver afvænnet sin vanetænkning og at angsten i den forbindelse aftager mere og mere.

Når jeg arbejder med dette, sørger jeg for at holde roen og det rationelle fokus. Det er noget jeg har god erfaring med.
Husk, det er tanker og følelser vi skal arbejde med og altså IKKE noget der er farligt, selvom det føles ubehageligt til at starte med.


Selvværdet har også en stor betydning for angst- og OCD ramte, når det handler om at stole på sig selv og hvad man lader sig påvirke af. Hvis man skulle være i tvivl, så er selvværd og selvtillid to meget forskellige ting. Du kan f.eks. sagtens udvise en stor selvtillid - altså give folk omkring dig et godt indtryk - samt udstråle at du har det godt og at du har succes med flere af de ting du laver, hvilket du helt sikkert har i mange sammenhænge. Når du derimod sår tvivl ved dig selv, om du reelt har succes med noget af det du laver og om den ubetydelige tvangstanke du lige fik, måske alligevel har noget på sig, så er dit selvværd højst sandsynligt svækket. Du hviler her ikke nok i dig selv til at kunne lade ubetydelige tanker flyde. Disse tanker kan senere blive en besættelse fordi de kører i ring og forstærkes sammen med tvivlen.

 

Hvornår har tankerne så egentlig betydning eller en alvorlig betydning? Hvornår betyder tankerne absolut ingenting?

Det er rigtigt svært at vurdere for dem som lider af angst eller OCD, men de ved meget ofte at noget i deres tankespind virker overdrevet eller skørt. De stoler ikke nok på sig selv til at lade de ubetydelige tanker flyde.

Jeg vil under behandlingen hjælpe med at holde et rationelt fokus.

 

 

 

Typisk vil OCD-cirklen starte således - uagtet hvilke problemer den OCD-ramte selv mener at måtte have.
Det er dog ikke alle OCD-ramte som oplever eller benytter sig af samtlige punkter:
  • Trigger - Triggeren er noget der hurtigt tager din opmærksom. Det er noget du hører, føler, kommer i tanker om, eller noget du ser.
  • Tvangstanke - Tvangstanken opstår efter triggeren har ledt dig i en retning omkring noget du betragter som problematisk. Det er en tanke om noget du frygter - bla. fordi du giver det meget betydning og opmærksomhed.
  • Angst - Angsten sætter ind kort tid efter tvangstanken er tænkt. Angsten gør at du føler dig nødsaget til at søge sikkerhed. Det er i denne fase meget svært at tænke rationelt, men du vil have rettet op på ubehaget hurtigst muligt.
  • Tvangshandling - Med en tvangshandling forsøger du at rette op på ubehaget. En tvangshandling er som udgangspunkt en psykisk handling du foretager dig for at modarbejde angsten. For nogen er det kombineret med en fysisk handling.
  • Godkendt afslutning - Når tvangshandlingen er udført korrekt og med en tilfredsstillende følelse, finder du endelig ro. (Efter noget tid starter ritualerne igen)

Storkøbenhavn Skovlunde. Behandling af.. Ballerup Måløv Glostrup Terapeut OCD. Rødovre Lyngby.. Bagsværd Gentofte og Farum Brønshøj. Angst og...Vanløse Valby Vesterbro. ..behandler inden for.. Østerbro Virum - Behandlere i Gladsaxe og Søborg..København og klinik i storkøbenhavn. Fokus på sex og seksuelle tanker, negative automatiske tanker og depressions test. OCD test:
..Sjælland.. Frederiksberg - panikangst, Rungsted Ringsted og i resten af landet. Køge Fyn Svendborg Odense, psykolog specialiseret i OCD.. Jylland Aabenraa Esbjerg Vejle. ..terapeut behandler og terapi...Horsens Herning Randers. ..OCD Test ved... Viborg.. Behandlingshjem OCD behandlingsmetoder og symptomer.. Negative behavior.. anxiety attack relief. Copenhagen obsessions.. Generaliseret angst og tvangstanker om sex eller seksuelt indhold - eksempler..OCD symptomer, OCD Eksempler, OCD behandling - Psykoterapeut med psykoterapi.. Speciale i OCD, - og angst Tvivlesyge psykose og sindsyge mm. Svær OCD voksne: Angst børn: Behandlingsmulighed og 15 tegn på OCD, svær OCD og tvangstanker speciale og specialiseret i angst

København OCD og angst behandling
bottom of page